Veřejné zakázky E-ZAK Nemocnice Žatce, o.p.s

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

E-ZAK Nemocnice Žatec, o.p.s
IČO: 25026259
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-010442
Předchozí profil(y) zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0000059c

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Transportní lůžka a vozíky II.
podlimitní Zadávání 03.01.2023
Ultrazvukové diagnostické přístroje II.
nadlimitní Zadávání 19.12.2022
RTG přístroje II.
nadlimitní Zadávání 14.10.2022
Transportní lůžka a vozíky
podlimitní Zadávání 05.09.2022
Oxygenoterapie
podlimitní Zadávání 05.09.2022
Operační a vyšetřovací lampy
podlimitní Zadávání 07.07.2022
Návrh scénáře převodu činností z NŽ na a.s. a jeho realizace II.
podlimitní Hodnocení 16.06.2022 06.03.2024 12:00
RTG přístroje
nadlimitní Zadávání 18.05.2022
Ultrazvukové diagnostické přístroje
nadlimitní Zadávání 17.05.2022
Monitory vitálních funkcí
nadlimitní Zadávání 17.05.2022
Anesteziologická a ventilační technika
nadlimitní Zadávání 17.05.2022
Výpočetní technika
podlimitní Zadávání 05.05.2022
všechny zakázky