Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka stolních počítačů II.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2022 17:55:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

Dotaz:

Dobrý den, snažila jsem se v zadávací dokumentaci a dohledat informace ohledně části 2 Monitory. Bohužel jsem nenašla. Technická specifikace je k PC, ale monitory chybí.
Je možné prosím doplnit?


Odpověď:

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výhradně stolních počítačů, viz zadávací dokumentace a technická specifikace.
Příloha č. 4, jako jediná obsahuje zmínku o monitorech, jedná se o chybu v psaní.
Zadavatel upravil přílohu č. 4 a uveřejnil na profilu veřejné zakázky.