Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Endoskopické vybavení
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2022 14:38:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Nové znění bodu 7.3 zadávací dokumentace
Text znění: "Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením seznamu minimálně 3 dodávek se stejným předmětem plnění jako je předmět plnění v případě jednotlivých částí této veřejné zakázky a tyto dodávky musí být realizovány v posledních 3 letech, viz příloha č. 7 této zadávací dokumentace."

Zadavatel nadále nepožaduje doložení osvědčení objednatele.