Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Infuzní technika
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2022 11:21:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.docx (60.70 KB)