Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2022 14:09:50
Předmět Změna TECHNICKÉ SPECIFIKACE - část 3

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v části 3 zadavatel uveřejnil aktualizovanou přílohu č. 3 zadávací dokumentace.