Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2022 11:18:03
Předmět Změna technické specifikace - část 4

Zadavatel uveřejnil aktualizovanou přílohu č. 3 zadávací dokumentace (str. 8).