Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje II.- část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 11:15:26
Předmět Oznámení zadavatele

Zadavatel obdržel po zákonné lhůtě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Reakce na tyto žádosti bude uveřejněna po zpracování na profilu zadavatele. V souvislosti s touto skutečností zadavatel prodlužuje dne 15. 11. 2022 lhůtu pro podání nabídek u těchto částí:

- RTG přístroje II.- část 1 C - rameno s plochý detektorem
- RTG přístroje II.- část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)
- RTG přístroje II.- část 4 Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ)