Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Transportní lůžka a vozíky II.
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2023 11:01:23
Předmět Upozornění zadavatele 06. 01. 2023.

V části 1 je uveřejněno vysvětlení zadávací dokumentace, Technická specifikace byla aktualizována.