Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Transportní lůžka a vozíky II. - část 1 Transportní vozíky
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2023 14:13:05
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel tímto oznamuje, že ruší požadavek dle bodu 7.5 Prokázání kvalifikace poddodavatele a prokázání nebude požadovat.

V souvislosti s touto změnou zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.