Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 1 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro RDG
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2023 13:21:44
Předmět Změna zadávací dokumentace 31.1.2023

1/ Zadavatel tímto oznamuje že mění požadavek bodu 7.3 7.3 Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ následovně:

"Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu minimálně 3 dodávek s obdobným předmětem plnění jako je předmět plnění v případě jednotlivých částí této veřejné zakázky a tyto dodávky musí být realizovány v posledních 3 letech, viz příloha č. 7 této zadávací dokumentace."

Nahrazuje tedy termín "stejným předmětem plnění" za "obdobným předmětem plnění".


2/ Dále zadavatel tímto oznamuje, že ruší požadavek dle bodu 7.5 Prokázání kvalifikace poddodavatele a prokázání nebude požadovat.

V souvislosti s touto změnou zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.