Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozvoj a modernizace Nemocnice Žatec – Integrační platforma
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2023 16:40:29
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z důvodu provedení finančních úspor upravuje zadávací dokumentaci ve smyslu technické specifikace.
Současně se mění rozsah požadavku na prokázání technické kvalifikace.

Zadavatel na svém profilu uveřejní aktulizované dokumenty:

Zadávací dokumentace
Příloha č. 3a Technická specifikace_v01
Příloha č. 4 Položkový rozpočet_v01

Lhůta pro podání nabídek bude prodloužena.