Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Hypokramed s.r.o.
IČO: 49616528
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 865 256,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 046 960,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 15.11.2022