Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: L I N E T spol. s r.o.
IČO: 00507814
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 232 020,80 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 341 245,17 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 06.12.2022