Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Taramedical s.r.o.
IČO: 25953958
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 536 680,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 651 802,80 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.01.2023