Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Ultrazvukové diagnostické přístroje II. - část 2 ultrazvukový přístroj vyšší třídy pro interní obory
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka 1 ks výkonného ultrazvukového přístroje pro Interní oddělení oddělení Nemocnice Žatec o.p.s.

Zadavatel požaduje zadat hodnotící kritérium (celková nabídková cena v Kč bez DPH) při odeslání elektronické nabídky přes E-ZAK.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:
https://ezak.nemzatec.cz/contract_display_53.html
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.nemzatec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.03.2023 12:00
Datum zahájení: 19.12.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: