Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oxygenoterapie - část 2 Oxygenátor
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka 12 ks Oxygenátorů pro Chirurgické JIP (2), Interní oddělení (2ks) a Interní JIP (8 ks) Nemocnice Žatec o.p.s.

Zadávací dokumentace:
https://ezak.nemzatec.cz/contract_display_40.html

Zadavatel požaduje zadat hodnotící kritérium (celková nabídková cena v Kč bez DPH) při odeslání elektronické nabídky přes E-ZAK.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.nemzatec.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14.10.2022 12:00
Datum zahájení: 05.09.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: