Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje - část 4 Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ)
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2022 21:21:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. pro část 4.docx (210.40 KB)