Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocniční lůžka
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2022 10:45:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I..docx (153.39 KB)