Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ohřev, ochlazení a zvlhčení pacienta
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2022 14:39:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.docx (112.76 KB)
- Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA 08.docx (35.53 KB)