Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Transportní lůžka a vozíky - část 1 Transportní lůžka
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2022 19:42:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. část 1.docx (39.57 KB)