Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Infuzní technika
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 16:33:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I..docx (434.23 KB)