Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oxygenoterapie - část 2 Oxygenátor
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2022 14:11:06
Předmět Změna zadávací dokumentace I.

Zadavatel upravuje požadavek na prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ, bod 7.3 zadávací dokumentace, viz příloha.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. část 2.docx (113.52 KB)