Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje - část 4 Digitální RTG skiagrafický přístroj (stropní stativ)
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2022 11:15:11
Předmět Změna zadávací dokumentace I. - část 4

Zadavatel oznamuje změnu požadavku u parametru "Detektory a expozice", viz příloha této zprávy, aktualizovaná verze přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek této části veřejné zakázky.


Přílohy
- Příloha č. 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE pro části 1 až 5_ 100622.docx (46.65 KB)