Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje II. - část 2 Pojízdný RTG digitální přístroj
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2022 12:28:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZD II. část 2.docx (170.15 KB)
- Příloha č. 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE pro části 1 až 4_úprava k 9.11.2022.docx (41.67 KB)