Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení RTG přístroje II.- část 3 Digitální RTG skiagrafický přístroj (sloupový stativ)
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2022 12:30:58
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZD I. část 3.docx (238.32 KB)