Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Transportní lůžka a vozíky II. - část 1 Transportní vozíky
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2023 10:56:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace I.

Viz přílohy


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. část 1.docx (18.03 KB)
- Příloha č. 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 050122.docx (18.70 KB)