Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Anesteziologická a ventilační technika- část 1 Anesteziologický přístroj
Odesílatel Václav Štyvar
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 19:20:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I. – část 1.docx (95.39 KB)