Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocniční lůžka
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2022 19:45:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II.

viz příloha


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.docx (154.10 KB)
- dotaz 210722.pdf (177.60 KB)