Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přenosný pulzní oxymetr
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2022 14:50:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Změna technické specifikace, viz přílohy.


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 Pulzní oxymetr.docx (172.84 KB)
- Příloha č. 3 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 27092022.docx (25.34 KB)