Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení EKG přístroje
Odesílatel Lenka Fridrichová
Organizace odesílatele Nemocnice Žatec, o.p.s. [IČO: 25026259]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2022 13:28:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace II. + III.

viz přílohy


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II_.docx (189.61 KB)
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.docx (179.50 KB)
- Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA 15.docx (35.46 KB)